VERPLIGTE VAKKE

Afrikaans Huistaal

English Home Language

of English First Additional Language

Sosiale Wetenskappe Tegnologie

Wiskunde

Natuurwetenskappe

Lewensoriëntering

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Skeppende KunsteVERPLIGTE VAKKE

Afrikaans Huistaal

English Home Language

   of   English First Additional Language

Lewensoriëntering

Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid

KIES 3 VAKKE

Rekeningkunde

Lewenswetenskappe

Geografie

Besigheidstudies

Fisiese Wetenskappe

Ekonomie

Visuele Kuns

Ingenieursgrafika en -ontwerp

Geskiedenis

Dramatiese Kunste

Inligtingstegnologie (Delphi)

Toerisme

Siviele Tegnologie

Gasvryheidstudies

Ontwerp

Rekenaartoepassingstegnologie